Zespół Szkół w Poniatowej

Dane teleadresowe
ulica: Fabryczna 16c
kod pocztowy: 24-320
miejscowość: Poniatowa
powiat: Opolski
województwo: Lubelskie
telefon/fax: 81 820 56 24
e-mail: zsponiatowa@wp.pl
NIP717-12-54-314
wwwwww.zs.poniatowa.pl

Przedmiot działalności


Zespół Szkół w Poniatowej:

realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz statucie szkoły i programie wychowawczym obowiązującym w szkole.

W skład Zespołu Szkół w Poniatowej wchodzą:

Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego kształcące w zawodach:
 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik mechatronik
 • technik automatyk
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego kształcące w klasach o profilach:
 • matematycznym
 • biologiczno-chemiczny
 • lingwistycznym
 • humanistycznym

Dyrekcja jednostki

Dyrekcja Zespółu Szkół w Poniatowej
Dyrektor szkoły: mgr inż. Tatiana Lasota-Rodzik
Wicedyrektor: mgr Iwona Zalewska-Cebrykow

opublikowano: 31 styczeń 2024

Rada pedagogiczna

Katarzyna Biegaj
Informatyka
Przedmioty zawodowe
Grażyna Chabucka
Język polski
Język rosyjski
Halina Czarnota
Matematyka
Bożena Daczka
Fizyka
Joanna Domaszewska
Język polski
Biblioteka
Małgorzata Fiuk
Informatyka
Przedmioty zawodowe
Joanna Flasińska-Piłat
Język hiszpański
Paweł Gębka
Informatyka
Przedmioty zawodowe
Michał Guz
Religia
Patrycja Jaworska
Psycholog
Jacek Kiraga
Wychowanie fizyczne
Katarzyna Kobiałka
Język niemiecki
Agnieszka Kocoń
Plastyka
Piotr Kowalski
Przedmioty zawodowe
Barbara Kramek
Język angielski
Katarzyna Kramek-Mazur
Język angielski
Damian Kudła
Przedmioty zawodowe
Tatiana Lasota-Rodzik
Fizyka
Chemia
Agnieszka Mańkowska
Biologia
Joanna Mazur
Matematyka
Marek Mędrek
Wychowanie fizyczne
Alicja Niezgoda
Matematyka
Izabela Ogonek
Biblioteka
Jarosław Orzeł
przedmioty zawodowe
Joanna Pastwa
Język francuski
Katarzyna Pękala
Język polski
Piotr Pietras
informatyka
przedmioty zawodowe
Wiktor Piwowarski
Informatyka
Przedmioty zawodowe
Iwona Pomorska
Język polski
Małgorzata Popiołek-Słotwińska
Język angielski
Łukasz Protasiewicz
Religia
Dominika Rachwał
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Adam Sagan
Przedmioty zawodowe
Tomasz Samolej
informatyka
przedmioty zawodowe
Bożena Socha
pedagog specjalny
Barbara Szafran
Biologia
Bogusław Wargocki
Przedmioty zawodowe - elektryczne
Marek Wawrzyniak
Przedmioty zawodowe
Małgorzata Wiśniewska
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Małgorzata Wójcikowska
Podstawy przedsiębiorczości
Pedagog
Joanna Wolska
Język angielski
Iwona Zalewska-Cebrykow
Geografia
Wiedza o społeczeństwie
Jolanta Zarzycka
Wychowanie fizyczne

opublikowano: 31 styczeń 2024

Inne stanowiska

Opieka pedagoga i psychologa szkolnego:
Pedagog - Małorzta Wójcikowska
Psycholog szkolny - mgr Patrycja Jaworska

opublikowano: 31 styczeń 2024

Rada Rodziców


Rada Rodziców Zespołu Szkół w Poniatowej
Bank Spółdzielczy
nr konta
56 8735 0007 0000 0840 2000 0010

opublikowano: 31 styczeń 2024

Pozostałe dokumenty szkolne

opublikowano: 31 styczeń 2024

Ogłoszenia: przetargi i komunikaty

opublikowano: 31 styczeń 2024